Program Premium

PremiumTento program je určený spoločnostiam, ktoré kladú dôraz na bezpečnosť a vysokú dostupnosť IT infraštruktúry. Prakticky skoro všetky služby sú v ňom zdvojené a prevádzkované na rôznych fyzických serveroch. V prípade výpadku fyzického servera sú všetky virtuálne servery automaticky zdvihnuté na druhom fyzickom serveri.
Služby, ktoré sú zahrnuté v tomto programe:

Doména
Pozostáva z dvoch doménových serverov (primárny a sekundárny) nakonfigurovaných podľa Vašich požiadaviek. V DMZ sa nachádza RODC (read-only ~ len ná čítanie) doménový server, určený pre potreby overenia užívateľov voči doméne, napr. pre WEB server.
– DNS a DHCP
Pozostáva z dvojice DNS serverov umiestnených v demilitarizovanej zóne a interného DNS zastúpeného doménovým serverom. DHCP server je nakonfigurovaný na routri.
– Firewall
Štandardné pravidlá potrebné pre fungovanie objednaných služieb a DMZ rozšírené o filtre proti DoS útokom.
– Mail
Plnohodnotný zdvojený mailový server typu exchange s kalendárom a globálnym kontakt listom previazaný s doménou, prevádzkovaný na štandardných protokoloch rozšírený o bezpečnostný SSL, resp. TLS certifikát. Certifikát s 3-ročnou platnosťou, vystavený na klientskú spoločnosť, je súčasťou dodávky. Úložisko mailov je štandardne umiestnené na súborovom servery. V demilitarizovanej zóne je z dôvodu bezpečnosti umiestnený mailový proxy server . Pre prístupy zvonka je k dispozícii webová konzola umiestnená na webovom serveri.
– NAS
Dvojica diskových poli slúžiace ako primárne centrálne úložisko a sekundárna záloha. Všetky virtuálne servery sú umiestnené na primárnom diskovom poli, rovnako ako súborový server a maily. Zálohy a dátový archív sú umiestnené na sekundárnom diskovom poli.
– Súborový / tlačový server
Diskový oddiel umiestnený na diskovom poli s adresárovou štruktúrou, právami, kvótami a zdieľaním podľa Vašich požiadaviek. Jednotlivé disky sú mapované užívateľom podľa zaradenia užívateľa v príslušnej užívateľskej skupine.
Dvojica tlačových serverov, umožňujúcich zdieľať cez sieť aj lokálne (USB) pripojené tlačiarne.
– Virtuálny desktop
Nahrádza existenciu desktopov a notebookov terminálovými, tzv. tenkými klientmi. Podľa ich počtu odporúčame prevádzkovať ju na samostatnom fyzickom servery.
– VoIP
Služba virtuálnej telefónnej ústredne, nakonfigurovanej podľa Vašich požiadaviek.
– VPN
Samostatná dvojica VPN serverov je umiestnených na routri a NAS, previazaných s doménou. VPN služba využíva bezpečnejší protokol L2TP a overenie servera pomocou certifikátov.
– WEB
Dvojica webových serverov s PHP a MySQL databázou umiestnených v demilitarizovanej zóne. Štandardne je nainštalovaná mailová konzola pre prístup na mail cez web. Sprevádzkovaná dummy stránka pre externé prostredie internetu.
– Wifi
Bezdrôtová interná sieť nastavená podľa Vašich požiadaviek (s prístupom/bez prístupu do vnútornej siete).
– Záloha dát
Zahŕňa pravidelné zálohy obrazov OS a iných vybraných dát na diskové polia, na dennej, týždennej alebo inej báze podľa dohody.

Cena 3600€.
Dodacia lehota: do 60 dní (nezahŕňa dodávku hardvéru).
Všetky ceny sú konečné, OSbIS nie je platcom DPH.

Pre tento program odporúčame zakúpenie nasledovných produktov:
Servery
Router MIKROTIK RouterBOARD 1100AHx2 + L6
ZyXEL GS1910-48HP
NAS RS3614xs
Nástenný rozvádzač GQ5615 alebo GC6822, poprípade GC6842
APC Smart-UPS 5000

Servery je možné zakúpiť už od 3780€ (64GB RAM, 2x2TB HDD, 8-jadrový Xeon E5-2620V4 procesor). Spolu s ostatnými potrebnými komponentami je výsledna cena 14760€.

Cena HW: od 14760€.

Pre porovnanie uvádzame cenu mesačného a ročného nájmu virtuálneho servera s porovnateľnými parametrami v najznámejšom verejnom cloude MS Azure.

MS Azure PREMIUM

V tejto cene je len služba VPN, poprípade môžeme uvažovať aj s DNS, či Firewallom. Tieto ale nebude možné dopodrobna nastavovať. Rozhodne nemôžete očakávať doménové či mailové služby alebo VoIP ústredňu či virtuálny desktop. Samotné riešenie určite bude zálohované, ale prípadná obnova nebude zadarmo. Ak by ste si u nás zakúpili mesačnú podporu na ďalší rok v cene 1200€ mesačne, tak by mesačný cenový rozdiel medzi týmto cloudom a našou ponukou predstavoval zhruba  ďalších 1400€. Už po 13. mesiacoch by ste zaplatili za cloud o 18000€ viac čo je zhruba suma, ktorú by ste u nás dali za počiatočné nastavenie služieb a hardvér. V ďalšom období by ste pri použití nášho riešenia ušetrili oproti cloudovému riešeniu cca. 1400€ každý mesiac.