Program Profi

ProfiTento program je určený spoločnostiam, ktoré majú zvýšené požiadavky na bezpečnosť či dostupnosť IT infraštruktúry.
Služby, ktoré sú zahrnuté v tomto programe:

– Doména
Pozostáva z dvoch doménových serverov (primárny a sekundárny) nakonfigurovaných podľa Vašich požiadaviek. V DMZ sa nachádza RODC (read-only ~ len ná čítanie) doménový server, určený pre potreby overenia užívateľov voči doméne, napr. pre WEB server.
– DNS a DHCP
Pozostáva z DNS servera umiestneného v demilitarizovanej zóne a interného DNS zastúpeného doménovým serverom. DHCP server je nakonfigurovaný na routri.
– Firewall
Štandardné pravidlá potrebné pre fungovanie objednaných služieb a DMZ rozšírené o filtre proti DoS útokom.
– Mail
Plnohodnotný mailový server typu exchange s kalendárom a globálnym kontakt listom previazaný s doménou, prevádzkovaný na štandardných protokoloch rozšírený o bezpečnostný SSL, resp. TLS certifikát. Certifikát s 3-ročnou platnosťou, vystavený na klientskú spoločnosť, je súčasťou dodávky. Úložisko mailov je štandardne umiestnené na súborovom servery. V demilitarizovanej zóne je z dôvodu bezpečnosti umiestnený mailový proxy server . Pre prístupy zvonka je k dispozícii webová konzola umiestnená na webovom serveri.
– NAS
Diskové pole slúžiace ako centrálne úložisko. Všetky virtuálne servery sú umiestnené na tomto diskovom poli, rovnako ako zálohy a súborový server.
– Súborový / tlačový server
Diskový oddiel umiestnený na diskovom poli s adresárovou štruktúrou, právami, kvótami a zdieľaním podľa Vašich požiadaviek. Jednotlivé disky sú mapované užívateľom podľa zaradenia užívateľa v príslušnej užívateľskej skupine.
Tlačový server, umožňujúci zdieľať cez sieť aj lokálne (USB) pripojenú tlačiareň.
– VoIP
Služba virtuálnej telefónnej ústredne, nakonfigurovanej podľa Vašich požiadaviek.
– VPN
Samostatný VPN server je umiestnený na routri a je previazaný s doménou. VPN služba využíva bezpečnejší protokol L2TP a overenie servera pomocou certifikátov.
– WEB
Webový server s PHP a MySQL databázou umiestnený v demilitarizovanej zóne. Štandardne je nainštalovaná mailová konzola pre prístup na mail cez web. Sprevádzkovaná dummy stránka pre externé prostredie internetu.
– Wifi
Bezdrôtová interná sieť nastavená podľa Vašich požiadaviek (s prístupom/bez prístupu do vnútornej siete).
– Záloha dát
Zahŕňa pravidelné zálohy obrazov OS na diskové pole, na dennej, týždennej alebo inej báze podľa dohody.

Cena: 1800€.
Dodacia lehota: do 30 dní (nezahŕňa dodávku hardvéru).
Všetky ceny sú konečné, OSbIS nie je platcom DPH.

Pre tento program odporúčame zakúpenie nasledovných produktov:
Servery
Router MIKROTIK RouterBOARD 1100AHx2 + L6
ZyXEL GS1910-24HP
NAS RS 815rp+ alebo NAS RS 2416+
Nástenný rozvádzač GQ5609 alebo GQ5612, poprípade GQ5615
APC Smart-UPS 2200 RM

Server je možné zakúpiť už od 1890€ (64GB RAM, 2x2TB HDD, 8-jadrový Xeon E5-2620V4 procesor). Spolu s ostatnými potrebnými komponentami je výsledna cena 6250€.

Cena HW: od 6250€.

Pre porovnanie uvádzame cenu mesačného a ročného nájmu virtuálneho servera s porovnateľnými parametrami v najznámejšom verejnom cloude MS Azure.

MS Azure PROFI

V tejto cene je len služba VPN, poprípade môžeme uvažovať aj s DNS, či Firewallom. Tieto ale nebude možné dopodrobna nastavovať. Rozhodne nemôžete očakávať doménové či mailové služby alebo VoIP ústredňu. Samotné riešenie zrejme bude zálohované, ale prípadná obnova nebude zadarmo. Ak by ste si u nás zakúpili mesačnú podporu na ďalší rok v cene 1200€ mesačne, tak by mesačný cenový rozdiel medzi týmto cloudom a našou ponukou predstavoval zhruba  ďalších 500€. Už po 16. mesiacoch by ste zaplatili za cloud o 8000€ viac čo je zhruba suma, ktorú by ste u nás dali za počiatočné nastavenie služieb a hardvér. V ďalšom období by ste pri použití nášho riešenia ušetrili oproti cloudovému riešeniu cca. 500€ každý mesiac.