Program Basic

BasicTento program je určený začínajúcim spoločnostiam s niekoľkými zamestnancami a s malými nárokmi na IT infraštruktúru. Počet zamestnancov síce nie je limitujúci, ale pri väčšom počte zamestnancov očakávame aj väčšie nároky a teda aj výber tomu zodpovedajúceho programu.

Služby, ktoré sú zahrnuté v tomto programe:

– Doména
Pozostáva z jedného doménového servera nakonfigurovaného podľa Vašich požiadaviek.
– DNS a DHCP
Rola interného DNS servera je zastúpená doménovým serverom. Externá DNS služba sa predpokladá u poskytovateľa internetových služieb. DHCP server je nakonfigurovaný na routri.
– Firewall
Štandardné pravidlá potrebné pre fungovanie objednaných služieb.
– Mail
Plnohodnotný mailový server previazaný s doménou, prevádzkovaný na štandardných protokoloch IMAP, POP3 a SMTP. s možnosťou rozšírenia bezpečnosti cez SSL, resp. TLS certifikát. Certifikát nie je súčasťou dodávky. Úložisko mailov je možné umiestniť na súborový server.
– Súborový / tlačový server
V rámci servera je vytvorený diskový oddiel, s adresárovou štruktúrou a právami podľa Vašich požiadaviek. Tento je potom sprístupnený užívateľom cez sieťové disky. Automatické mapovanie sieťových diskov jednotlivým užívateľom, okrem štandardne mapovaného disku H:, nie je súčasťou dodávky.
Tlačový server nie je súčasťou dodávky.
– VPN
Samostatný VPN server umiestnený na routri, nepreviazaný s doménou.

Cena: 600€.
Dodacia lehota: do 10 dní (nezahŕňa dodávku hardvéru).
Všetky ceny sú konečné, OSbIS nie je platcom DPH.

Pre tento program odporúčame zakúpenie nasledovných produktov:
Servery
Router MIKROTIK RouterBOARD 2011iL-RM+ L4
Nástenný rozvádzač GQ5606
APC Smart-UPS SC 450VA

Server je možné zakúpiť už od 890€ (8GB RAM, 2x1TB HDD, 4-jadrový Xeon E3-1220V3 procesor). Spolu s ostatnými potrebnými komponentami je výsledna cena 1300€.

Cena HW: od 1300€.

Pre porovnanie uvádzame cenu mesačného a ročného nájmu virtuálneho servera s porovnateľnými parametrami v najznámejšom verejnom cloude MS Azure.

MS Azure BASIC

V tejto cene je len služba VPN, poprípade môžeme uvažovať aj s DNS, či Firewallom. Tieto ale nebude možné dopodrobna nastavovať. Rozhodne nemôžete očakávať doménové  či mailové služby. Ak by ste si u nás zakúpili mesačnú podporu na ďalší rok v cene 200€ mesačne, tak by mesačný cenový rozdiel medzi týmto cloudom a našou ponukou predstavoval zhruba  ďalších 100€. Po roku a pol by ste zaplatili za cloud o 1800€ viac čo je zhruba suma, ktorú by ste u nás dali za počiatočné nastavenie služieb a hardvér. V ďalšom období by ste pri použití nášho riešenia ušetrili oproti cloudovému riešeniu cca. 100€ každý mesiac.