Profil

Spoločnosť OSbIS poskytuje infraštruktúrne sieťové služby a služby systémovej a užívateľskej podpory. Základným cieľom je dodávka, inštalácia a konfigurácia sieťovej infraštruktúry – softvéru a hardvéru tak, aby pokryl všetky potreby podniku v prostredí internetu, vid menu Služby. V prípade, že už máte zavedené štandardy v tomto smere, je možné tieto premigrovať, resp. vieme Vám zabezpečiť systémovú a užívateľskú podporu aj pre stávajúcu infraštruktúru. V takom prípade je systém, spôsob vykonávania, rozsah a cena tejto podpory predmetom vzájomnej  dohody.
Naše služby sme na základe skúsenosti rozdelili do programov, podľa množstva a úrovne poskytovaných služieb. K vybranému programu je možné doobjednať  aj iné služby, vid cenník služieb. Našou cieľovou skupinou sú malé podniky, ktoré najmä z bezpečnostných dôvodov preferujú osobné vlastníctvo hardvéru pred zdieľaním virtuálnych zdrojov umiestnených v dátových centrách, resp. cloude.
Nutnou podmienkou pre poskytnutie akejkoľvek služby z nášho portfólia je existencia predpísaného typového hardvéru, vid menu Produkty. Samotná kúpa hardvéru spolu so službami však nie je nutná podmienka a môžete si ho zabezpečiť aj po vlastnej línii. Hardvér je však úzko previazaný s dodávanými službami a preto nie je možné postaviť naše služby na inom type hardvéru, resp. nie za štandardné cenníkové ceny. Každá takáto požiadavka je predmetom individuálnej cenovej ponuky.

Prečo práve OSbIS?
– Jednorazové a komplexné riešenie služieb potrebných pre efektívne fungovanie podniku v prostredí internetu.
– Riešenia založené na báze open source softvéru, ktoré nevyžadujú žiadne jednorazové alebo opakované licenčné poplatky.
– Analýza Vašich individuálnych potrieb a následné spracovanie cenovej ponuky zdarma.
– Riešenia šité na mieru, sprevádzkované „u Vás doma“ v priebehu niekoľkých dní (Dodacia lehota nezahŕňa dodávku hardvéru).
– Dokumentácia a užívateľská podpora po nasadení riešenia v trvaní 1 mesiac v cene vybraného programu.

.. a prečo nie Cloud?
Aj keď má cloud svoje nesporné výhody, ako dostupnosť, bezpečnosť, cena, atď., sú tu aj nevýhody, resp. o niektorých spomínaných výhodách by sa dalo polemizovať.
Medzi hlavné nevýhody cloudu patria:

 • Možná nedostupnosť služieb (výpadok služby alebo výpadok pripojenia k internetu – čo je oveľa častejšou príčinou)
  Hovorí sa, že systém je len tak pevný ako je pevná jeho najslabšia časť. V tomto prípade je to pripojenie do internetu. Stačí, ak vám odíde router, ktorý máte od poskytovateľa internetu a už sa nedostanete k absolútne žiadnym dátam. V prípade lokálnej infraštruktúry sú dáta v takomto prípade stále dostupné.
 • Obavy o ochranu dát a osobných údajov
  Je zbytočné porovnávať ochranu dátových centier s lokálnymi inštaláciami. Tieto nikdy nedosiahnu takú úroveň ochrany pred útokmi aká je v cloude. Ale motivácia hackerov býva rôzna, v zásade však ide väčšinou o peniaze alebo slávu, či uznanie. Ak vlastníte malú spoločnosť je aj motivácia hackerov napadnúť ju a spôsobiť vám výpadok služieb či inú škodu tiež malá. Opačne to býva u veľkých dátových center, ktoré tiež nie sú nedobytné. Pravda nestáva sa to často, ale už k tomu pár krát došlo a určite dôjde aj v budúcnosti. Nemusí ísť cielene o vaše dáta, tie sa pri tom len „zväzú“ s ostatnými.
 • Absencia možnosti zásahu do systému a tvorby pokročilejších konfigurácii alebo konfigurácii na mieru (s výnimkou Infrastructure As A Service)
  V zásade platí, že pokiaľ sa nejedná o IAAS, tak vy ako objednávateľ služby máte len minimálne možnosti pre jej škálovanie v zmysle parametrizácie zdrojov. Aj pri IAAS máte poväčšine na výber len z konkrétnych scenárov. Pri objednaní aplikácie z public cloudu sa väčšinou informácie o konkrétnych zdrojoch, ktoré budete mať k dispozícii ani len nedozviete.
 • Zložitá zmena poskytovateľa služieb
  Samotná zmena nebýva problematická v zmysle ukončenia zmluvy, zložitejšie je však už zachovanie dostupnosti systémov počas samotnej zmeny alebo po nej. Je tu veľa vecí, na ktoré je potrebné myslieť, ako sú zmeny IP adries, prístupov, atď. Často je potrebné po nejaký čas prevádzkovať obidve riešenia (staré aj nové) čo je cenovo náročne.
 • Cena
  Mnohokrát je okrem dostupnosti práve cena tým lákadlom, ktoré donúti rozmýšľať spoločnosť o prechode na cloudové riešenie. Cenové porovnanie cloudového a nášho riešenia nájdete pri každom našom programe, či už je to basic, standard, profi alebo premium. Samozrejme k cene lokálneho riešenia je potrebné prirátať cenu za spotrebovanú energiu. Táto suma sa však pohybuje rádovo v desiatkach € mesačne, čo je pri celkovej cene zanedbateľná položka.